Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

STILLINGSOPSLAG: KIRKETJENER TIL VILDBJERG KIRKE

STILLINGSOPSLAG: KIRKETJENER TIL VILDBJERG KIRKE
Udgivet man d. 2. maj 2022, kl. 09:05
Nyhed

Kirketjener ved Vildbjerg Kirke, 7480 Vildbjerg

 

Vildbjerg sogn i Herning Nordre Provsti, Viborg Stift har en 22 timers stilling som assistent for vores fuldtidsansatte kirketjener ledig til besættelse 1. august 2022.

 Vildbjerg Kirke er en moderne og aktiv kirke.

Vi bestræber os på at have et bredt udsnit af tilbud til mange mennesker og på at være en inviterende og inkluderende kirke. Som vores nye kirketjener vil du være med til at repræsentere Vildbjerg Kirke, og du vil have en vigtig rolle i, at det praktiske fungerer. Du vil blive budt velkommen af et varmt fællesskab og få god kontakt med mange af kirkens frivillige.

Du vil få et tæt samarbejde med gode kollegaer, som består af 12 ansatte, henholdsvis 6 på kirkegården og 6 øvrige ansatte ved kirken, heriblandt én fuldtidsansat kirketjener, som du vil komme til at arbejde ekstra tæt sammen med. Derudover er der tre præster.

 

Forventninger

Vi søger en kirketjener, som har lyst til at være en del af medarbejderstaben i vores kirke, og lyst til at indgå i tæt samarbejde med den anden kirketjener.

Det er vigtigt, at du kan se dig selv i en stilling på kirkens værdigrundlag, og at du er i stand til at møde mennesker med venlighed og fleksibilitet.

Du skal have mod og lyst til at sætte dig ind i kirkens tekniske installationer såsom storskærme, lydanlæg, varmeanlæg mm.

Der forventes mødestabilitet, fleksibilitet i forhold til arbejdstider samt besiddelse af ordenssans.

Du skal være i stand til at arbejde selvstændigt samt være god til at strukturere arbejdet.

Du formår at være en vigtig medspiller i forhold til de mange frivillige i kirken samt brugere af huset.

 

Arbejdsindhold

Stillingen indeholder mange alsidige opgaver som f.eks.:

  • -Renholdelse af kirken med dens lokaler (Kirkecenter, kapel, mandskabsbygning på kirkegården).
  • -Medvirke ved søndags- og hverdagsgudstjenester og kirkelige handlinger samt klargøring til arrangementer både i kirke, kapel og kirkecenter.
  • -Indkøb af diverse varer og forbrugsmaterialer.
  • -Betjene kirkens klimaanlæg, klokkestyring, lyd-, video- og IT-udstyr.

 

Stillingen er en deltidsstilling (gennemsnitlig 22 timer ugentlig) med en ugentlig fast fridag og én eller flere løse fridage afhængig af, hvordan arbejdstiderne sammensættes.

 

En del af arbejdet vil ud over lørdage og søndage også være hverdags eftermiddage og aftener, samt helligdage. Arbejdet vil være ulige fordelt hen over året og veksle mellem travle og mere stille perioder.

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet OAO-S og organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 282.420 – 364.174 (nutidskroner). Fikspunktet udgør kr. 282.420. Aftalen om indplacering i intervalløn indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. Der er rådighedsforpligtelse knyttet til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt

kr. 26.651,44 (nutidskroner). Herudover et årligt OK18-tillæg af kr. 1.247,51 (nutidskroner).

 

Alle løndele kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Hvis den obligatoriske uddannelse for kirketjenere ikke er gennemført på ansættelsestidspunktet, skal denne gennemføres inden for de første to år af ansættelsen.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjener har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Menighedsrådet kan oplyse, at der er 3 måneders prøvetid, og at der vil blive indhentet referencer, herunder børneattest i forbindelse med ansættelse.

Spørgsmål til stillingen kan rettes til kontaktperson i Vildbjerg menighedsråd Per Hald, tlf.: 4012 4376 eller formand Herdis Holm, tlf.: 2144 0452.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Vildbjerg kirke på mail: 8794fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningsfristen er den 1. juni 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 23.

Du kan læse mere om Vildbjerg kirke på https://vildbjergkirke.dk/

 

 Vildbjerg Sogns menighedsråd