Udgivet fre d. 15. feb 2019, kl. 00:00

Stillingen som kirkesanger ved Vildbjerg Kirke i Herning Nordre Provsti er ledig og ønskes besat fra den 1. april 2019 eller snarest derefter.

Arbejdsopgaverne består i at lede kirkesangen til gudstjenester samt ved kirkelige handlinger i øvrigt, såsom vielser og begravelser/bisættelser. Kirkesangeren er også behjælpelig ved gudstjenesternes altergang. Stillingen omfatter halvdelen af kirkens tjenester og kirkelige handlinger svarende til ca. 222 timer pr. år.  

Vi lægger vægt på, at du er glad for at synge, har en god sangstemme samt at du er samarbejdsvillig og fleksibel. Du skal gerne kunne synge salmerne fra salmebogen, nye såvel som gamle.   

Vi tilbyder godt samarbejde med nuværende sangere ved Vildbjerg og Nøvling kirker. Dette giver stor fleksibilitet.   

Ansættelsesvilkår aftales mellem kirkesanger og menighedsråd ved ansættelse. Vi kan oplyse, at der indhentes børneattest ved ansættelse.

Yderligere oplysninger fås hos sognepræst Rene Vejen Jensen, tlf. 97 13 26 99 eller kontaktperson Ejgil Juhl på tlf. 20 24 15 04 eller pr. mail: ejgil.juhl@gmail.com

Se mere om Vildbjerg Kirke her: http://www.vildbjergkirke.dk/ 

Skriftlig ansøgning sendes til kirkekontoret, gerne pr. mail: 8794fortrolig@sogn.dk eller eventuelt pr. brev: Burgårdsvej 6, 7480 Vildbjerg.

Ansøgningsfrist: kl. 12.00 den 8. marts 2019.

Prøvesang og samtaler forventes at finde sted i uge 12.

Vildbjerg menighedsråd

Kategorier Nyhed