Udgivet ons d. 25. sep 2019, kl. 00:00

Brunch i kirkecenmed nyt om Vildbjergs venskabsmenighed i Nissi              

I ca. 20 år har Vildbjerg kirke haft en venskabskirke i Nissi i Estland. Vi har haft besøg af folk fra Nissi og der har bl.a. været arrangeret sogneture til Estland med besøg på sang- og folkedansefestival, besøg i Nissi og rundtur til forskellige egne i Estland. De værdsætter meget venskabsforbindelsen med os på grund af beliggenheden tæt på Rusland.

De senere år har der ikke været så meget aktivitet i venskabsforbindelsen. I august var Vildbjerg menighedsråds Nissi-udvalg sammen med to spejderledere på tur til Nissi for at undersøge, om der var basis for nye tiltag i samarbejdet.

Det er der. Der er mulighed for noget gensidig inspiration og besøg i spejderarbejdet, som står stærkt i Nissi.

Endvidere er menigheden i Nissi i gang med at indrette præstebolig i et stuehus til en gård, som engang tilhørte menighedens degn. Den gård har kirken fået overdraget. Præstens boligforhold nu er sådan, at hun ikke kan have besøg af mennesker fra kirken til f.eks. personlig samtale.

De er i begyndt at indrette den nye præstebolig i den gamle gård, som ligger tæt ved kirken. Boligen kommer til at indeholde et studereværelse, hvor præsten kan modtage besøg fra mennesker, der ønsker en samtale. Dette vil således være et stort fremskridt for præsten og hendes arbejde, at kunne flytte til den nye bolig. Hele menigheden vil nyde godt af det. Vildbjerg menighedsråd gerne yde støtte til at færdiggøre dette præsteboligprojekt.

Søndag den 6. okt. er der gudstjeneste i Vildbjerg kl. 9.00. Efterfølgende inviterer Vildbjerg menighedsråd på brunch, hvor alle er velkomne. Der vil blive orienteret om projektet og de tiltag, som gerne skulle indbringe penge, vi kan sende derover. Vi vil prøve at samle ind, så dem, der giver også selv får noget ud af det. Brunchen koster 50 kr. som går ubeskåret til projektet.

Asger Grove Korsholm

Kategorier Kirkenyt