Udgivet ons d. 6. nov 2019, kl. 00:00

Holder det?

Vi tænker heldigvis ikke over det hele tiden. Men i vores liv med hinanden lever vi hele tiden i stor tillid til de mennesker, der er omkring os.

 

Det gælder i trafikken: Når vi er passagerer, regner vi med at chaufføren, togføreren og piloten har styr på bilen, bussen, toget og flyet. Hvis vi ikke havde tillid til styrmanden, ville vi ikke sætte os ind.

 

Og det gælder på sygehuset: Der skal tillid til at lade narkosen gøre sin virkning. Vi regner fuldt og fast med at lægerne og sygeplejerskerne gør deres ypperste for at give os den bedste sundhedsbehandling. Vores liv er i deres hænder.

 

Hvor er tilliden i det, vi hører i kirken? På søndag er der fokus på en mand, som opsøgte Jesus, fordi mandens søn var syg og ved at dø. Jesus sagde: Din søn lever. Og så står der: ”Manden troede Jesus på hans ord og gik.”

 

Sådan! Det var nok, at Jesus havde sagt, at mandens søn lever. Han behøvede ikke lange taler. Manden levede sit liv i tillid til, at Jesus holdt, hvad han sagde. Når Jesus havde sagt det, så var det nok for ham.

 

Hvad lever vi vores liv i tillid til? Hvilke stemmer har afgørende betydning for, hvordan vi indretter vores liv? Hvornår kan vi sige: ”De ord holder jeg mig til – de er selve grundlaget i mit liv.”

 

På søndag er der igen mulighed for at høre ord, som ikke er opstået i et menneskes hjerte. Ved en gudstjeneste taler Gud sit ord til os. Og gennem sit ord giver Han os del i sin fred og frihed. Kom og vær med.

 

Venlig hilsen

René V. Jensen, sognepræst

Kategorier Kirkenyt