Niels Johansen, Formand
 

Gefionsvej 59, Skibbild, 7480 Vildbjerg
Mobil nr. 42 47 73 03
e-mail: mn@johansen.mail.dk
(Underskriftberettiget, kirke - og kirkegårdsudvalg)

 

Peder Skjøtt Stagis, Næstformand

Jættevej 18, Skibbild, 7480 Vildbjerg
Tlf. 97 13 33 06, mob. 27 52 55 02
e-mail: stagis@paradis.dk
(valgbestyrelse(formand),Underskriftberettiget, kirke - og kirkegårdsudvalg, Koncert- og arrangementsudvalg, koncert og foredragsudvalg (storpastoratet))

 

Vibeke Skjølstrup Jensen, Kirkeværge

Nyborg Huse 4, 7480 Vildbjerg
Mobil nr. 40 11 15 52 
e-mail: vibe0558@dblit.dk
(valgbestyrelse, præsteboligudvalg, Koncert- og arrangementsudvalg)

 

Poul Ravn, Kontaktperson

Gefionsvej 33, Skibbild, 7480 Vildbjerg
Tlf. 5172 2680
e-mail: poulravn@live.dk
(kirke - og kirkegårdsudvalg, Koncert- og arrangementsudvalg, koncert og foredragsudvalg (storpastoratet))

 

Louise Laudal Clausen, Kasserer

Bakken 10, Nøvling, 7480 Vildbjerg
Mob. 22 92 85 71
e-mail: llaudalk@gmail.com
(valgbestyrelse, Underskriftberettiget, kirke - og kirkegårdsudvalg, Koncert- og arrangementsudvalg)